วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว
นางสาวภิสรา แสงศรี

เกิดพฤหัสบดี ที่1 เมษายน  2536

ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา 5411103048

คติ ****ฝันให้ไกล ไปให้ถึง******